Vilkår og betingelser

Disse vilkår og betingelser ("aftale") angiver de generelle vilkår og betingelser for din brug af denne hjemmeside ("hjemmesiden" eller "tjenesten") og enhver af dens relaterede produkter og tjenester (samlet kaldet "tjenester"). Denne aftale er juridisk bindende mellem dig ("Bruger", "dig" eller "din") og os "vi", "os" eller "vores").

Dette websted er en reklame- og informationsressource, og har som sådan ingen forbindelse eller ansvar med nogen af de websteder eller enkeltpersoner, der er nævnt her. Vi sælger KUN annonceplads, vi er ikke et escortbureau, og vi er heller ikke på nogen måde involveret i eskortering eller prostitution. Vi påtager os intet ansvar for indholdet eller handlingerne på tredjepartswebsteder eller enkeltpersoner, som du kan få adgang til ved at følge links, e-mail eller telefonkontakter fra denne portal. Eventuelle penge, der betales til de voksne ledsagere, der er anført på denne hjemmeside, er kun til deres tid og kammeratskab. Hvad der ellers kan ske, hvis og når der tages kontakt, er valget af samtykkende voksne. Sex uden kondom er ikke tilladt.

Som en betingelse for at bruge webstedet(erne), bekræfter du, at du er over myndig (f.eks. over 18 år eller 21 år) i den jurisdiktion, hvor du bor. Vi kræver, at annoncører skal være mindst 20 år for at annoncere, og at alle konti er underlagt aldersbekræftelse. Vi fraskriver os ethvert ansvar som følge af eventuelle urigtige fremstillinger vedrørende brugerens alder

Til det formål betyder vores vilkår og betingelser - "vores", "vi", "os" denne hjemmeside

Ved at tilgå og bruge webstedet og tjenesterne anerkender du, at du har læst, forstået og accepterer at være bundet af vilkårene i denne aftale. Hvis du indgår denne aftale på vegne af en virksomhed eller anden juridisk enhed, erklærer du, at du har bemyndigelse til at binde en sådan enhed til denne aftale, i hvilket tilfælde udtrykkene "Bruger", "dig" eller "din" henviser til til en sådan enhed. Hvis du ikke har en sådan autoritet, eller hvis du ikke er enig i vilkårene i denne aftale, må du ikke acceptere denne aftale og må ikke få adgang til og bruge webstedet og tjenesterne. Du anerkender, at denne aftale er en kontrakt mellem dig og denne hjemmeside, selvom den er elektronisk og ikke er fysisk underskrevet af dig, og den regulerer din brug af hjemmesiden og tjenester.

1. Konti og medlemskab

Du skal være mindst 18 år for at bruge hjemmesiden og tjenesterne. Ved at bruge webstedet og tjenesterne og ved at acceptere denne aftale garanterer og repræsenterer du, at du er mindst 18 år gammel. Hvis du opretter en konto på hjemmesiden, er du ansvarlig for at opretholde sikkerheden på din konto, og du er fuldt ud ansvarlig for alle aktiviteter, der sker under kontoen, og alle andre handlinger, der foretages i forbindelse med den. Vi overvåger og gennemgår nye konti, før du kan logge ind og begynde at bruge Tjenesterne. Angivelse af falske kontaktoplysninger af enhver art kan resultere i lukning af din konto. Du skal straks underrette os om enhver uautoriseret brug af din konto eller andre brud på sikkerheden. Vi vil ikke være ansvarlige for nogen handlinger eller undladelser fra dig, herunder eventuelle skader af enhver art, der er opstået som følge af sådanne handlinger eller undladelser. Vi kan suspendere, deaktivere eller slette din konto (eller en del heraf), hvis vi fastslår, at du har overtrådt en bestemmelse i denne aftale, eller at din adfærd eller dit indhold ville have en tendens til at skade vores omdømme og goodwill. Hvis vi sletter din konto af de ovennævnte årsager, må du ikke genregistrere dig til vores tjenester. Vi kan blokere din e-mailadresse og internetprotokoladresse for at forhindre yderligere registrering.

2. Brugerindhold

Vi ejer ingen data, information eller materiale (samlet kaldet "Indhold"), som du indsender på webstedet i løbet af brugen af tjenesten. Du har eneansvaret for nøjagtigheden, kvaliteten, integriteten, lovligheden, pålideligheden, hensigtsmæssigheden og intellektuel ejendomsret eller brugsretten til alt indsendt indhold. Vi overvåger og gennemgår indholdet på webstedet, som du har indsendt eller oprettet ved hjælp af vores tjenester. Du giver os tilladelse til at få adgang til, kopiere, distribuere, gemme, transmittere, omformatere, vise og udføre indholdet af din brugerkonto udelukkende efter behov med det formål at levere tjenesterne til dig. Uden at begrænse nogen af disse repræsentationer eller garantier har vi ret, men ikke forpligtelsen, til efter eget skøn at afvise eller fjerne indhold, der efter vores rimelige mening overtræder nogen af vores politikker eller på nogen måde er skadeligt. eller anstødeligt. Medmindre det er specifikt tilladt af dig, giver din brug af webstedet og tjenesterne os ikke licens til at bruge, reproducere, tilpasse, ændre, offentliggøre eller distribuere indholdet, der er oprettet af dig eller gemt på din brugerkonto til kommercielle, markedsføringsmæssige eller lignende formål. .

3. Voksenindhold

Vær venligst opmærksom på, at der kan være bestemt voksent eller voksent indhold tilgængeligt på webstedet. En advarsel vil blive vist til brugeren, før voksenindhold vises. Hvor der er indhold for voksne eller voksent indhold, kan personer, der er under 18 år eller ikke har tilladelse til at få adgang til sådant indhold i henhold til lovene i enhver gældende jurisdiktion, ikke få adgang til sådant indhold. Hvis vi finder ud af, at nogen under 18 år søger at udføre en transaktion gennem Tjenesterne, vil vi kræve bekræftet forældresamtykke i overensstemmelse med Children's Online Privacy Protection Act af 1998 ("COPPA").

4. Fakturering og betalinger

Du skal betale alle gebyrer eller gebyrer til din konto i overensstemmelse med de gebyrer, gebyrer og faktureringsbetingelser, der er gældende på det tidspunkt, hvor et gebyr eller et gebyr skal betales. Hvor Tjenester tilbydes på en gratis prøveperiode, kan der kræves betaling efter den gratis prøveperiode slutter, og ikke når du indtaster dine faktureringsoplysninger (hvilket kan være påkrævet før påbegyndelsen af den gratis prøveperiode). Hvis automatisk fornyelse er aktiveret for de tjenester, du har abonneret på, vil du blive debiteret automatisk i overensstemmelse med den periode, du har valgt. Følsom og privat dataudveksling sker over en SSL-sikret kommunikationskanal og er krypteret og beskyttet med digitale signaturer, og hjemmesiden og tjenesterne er også i overensstemmelse med PCI-sårbarhedsstandarder for at skabe et så sikkert miljø som muligt for brugerne. Scanninger for malware udføres regelmæssigt for yderligere sikkerhed og beskyttelse. Hvis dit køb efter vores vurdering udgør en højrisikotransaktion, vil vi kræve, at du giver os en kopi af dit gyldige offentligt udstedte billed-id og muligvis en kopi af et nyligt kontoudtog for det anvendte kredit- eller betalingskort for købet. Vi forbeholder os retten til at ændre produkter og produktpriser til enhver tid. Vi forbeholder os også retten til at afvise enhver ordre, du afgiver hos os. Vi kan efter eget skøn begrænse eller annullere købte mængder pr. person, pr. husstand eller pr. ordre. Disse begrænsninger kan omfatte ordrer afgivet af eller under den samme kundekonto, det samme kreditkort og/eller ordrer, der bruger den samme fakturerings- og/eller leveringsadresse. I tilfælde af at vi foretager en ændring af eller annullerer en ordre, kan vi forsøge at give dig besked ved at kontakte den e-mail og/eller faktureringsadresse/telefonnummer, der blev angivet på det tidspunkt, hvor ordren blev foretaget.

5. Nøjagtighed af oplysninger

Af og til kan der være information på hjemmesiden, der indeholder typografiske fejl, unøjagtigheder eller udeladelser, der kan relatere til produktbeskrivelser, priser, tilgængelighed, kampagner og tilbud. Vi forbeholder os retten til at rette eventuelle fejl, unøjagtigheder eller udeladelser og til at ændre eller opdatere oplysninger eller annullere ordrer, hvis nogen oplysninger på hjemmesiden eller tjenesterne er unøjagtige til enhver tid uden forudgående varsel (inklusive efter du har afgivet din ordre). Vi påtager os ingen forpligtelse til at opdatere, ændre eller præcisere oplysninger på webstedet, herunder, uden begrænsning, prisoplysninger, undtagen som krævet ved lov. Ingen specificeret opdatering eller opdateringsdato på webstedet bør tages for at angive, at alle oplysninger på webstedet eller tjenesterne er blevet ændret eller opdateret.

6. Tredjepartstjenester

Hvis du beslutter dig for at aktivere, få adgang til eller bruge tredjepartstjenester, skal du være opmærksom på, at din adgang til og brug af sådanne andre tjenester udelukkende er styret af vilkårene og betingelserne for sådanne andre tjenester, og vi støtter ikke, er ikke ansvarlige eller ansvarlige for, og fremsætte ingen erklæringer med hensyn til noget aspekt af sådanne andre tjenester, herunder, uden begrænsning, deres indhold eller måden, hvorpå de håndterer data (inklusive dine data) eller nogen interaktion mellem dig og udbyderen af sådanne andre tjenester. Du frafalder uigenkaldeligt ethvert krav mod denne hjemmeside med hensyn til sådanne andre tjenester. Denne hjemmeside er ikke ansvarlig for skader eller tab forårsaget af eller påstået at være forårsaget af eller i forbindelse med din aktivering, adgang til eller brug af sådanne andre tjenester, eller din tillid til privatlivspraksis, datasikkerhedsprocesser eller andre politikker for sådanne andre. tjenester. Du kan blive bedt om at registrere eller logge ind på sådanne andre tjenester på deres respektive platforme. Ved at aktivere andre tjenester tillader du udtrykkeligt denne hjemmeside at videregive dine data efter behov for at lette brugen eller aktiveringen af en sådan anden tjeneste.

7. Oppetidsgaranti

Vi tilbyder en serviceoppetidsgaranti på 99% tilgængelig tid pr. måned. Serviceoppetidsgarantien gælder ikke for serviceafbrydelser forårsaget af: (1) periodisk planlagt vedligeholdelse eller reparationer, vi kan foretage fra tid til anden; (2) afbrydelser forårsaget af dig eller dine aktiviteter; (3) udfald, der ikke påvirker kernetjenestens funktionalitet; (4) årsager uden for vores kontrol, eller som ikke er rimeligt forudsigelige; og (5) afbrydelser relateret til pålideligheden af visse programmeringsmiljøer.

8. Sikkerhedskopier

Vi udfører regelmæssige sikkerhedskopier af hjemmesiden og dens indhold og vil gøre vores bedste for at sikre fuldstændighed og nøjagtighed af disse sikkerhedskopier. I tilfælde af hardwarefejl eller datatab vil vi gendanne sikkerhedskopier automatisk for at minimere påvirkningen og nedetiden.

9. Annoncer

Under din brug af webstedet og tjenesterne, kan du indgå i korrespondance med eller deltage i kampagner for annoncører eller sponsorer, der viser deres varer eller tjenester gennem webstedet og tjenesterne. Enhver sådan aktivitet og eventuelle vilkår, betingelser, garantier eller repræsentationer forbundet med sådan aktivitet er udelukkende mellem dig og den relevante tredjepart. Vi har intet ansvar, forpligtelse eller ansvar for sådan korrespondance, køb eller promovering mellem dig og en sådan tredjepart.

10. Links til andre ressourcer

Selvom webstedet og tjenesterne kan linke til andre ressourcer (såsom websteder, mobilapplikationer osv.), antyder vi ikke, direkte eller indirekte, nogen godkendelse, tilknytning, sponsorering, påtegning eller tilknytning til nogen linket ressource, medmindre det specifikt er angivet heri. Nogle af links på hjemmesiden kan være "tilknyttede links". Dette betyder, at hvis du klikker på linket og køber en vare, vil denne hjemmeside modtage en affiliate-kommission. Vi er ikke ansvarlige for at undersøge eller evaluere, og vi garanterer ikke tilbud fra nogen virksomheder eller enkeltpersoner eller indholdet af deres ressourcer. Vi påtager os intet ansvar eller ansvar for handlinger, produkter, tjenester og indhold fra andre tredjeparter. Du bør omhyggeligt gennemgå de juridiske erklæringer og andre betingelser for brug af enhver ressource, som du får adgang til via et link på webstedet og tjenesterne. Dine links til andre off-site ressourcer er på egen risiko.

11. Forbudte anvendelser

Ud over andre vilkår som angivet i aftalen, er du forbudt at bruge webstedet og tjenesterne eller indholdet: (a) til ethvert ulovligt formål; (b) at opfordre andre til at udføre eller deltage i ulovlige handlinger; (c) at overtræde internationale, føderale, provinsielle eller statslige regler, regler, love eller lokale forordninger; (d) at krænke eller krænke vores intellektuelle ejendomsrettigheder eller andres intellektuelle ejendomsrettigheder; (e) at chikanere, misbruge, fornærme, skade, bagvaske, nedgøre, intimidere eller diskriminere baseret på køn, seksuel orientering, religion, etnicitet, race, alder, national oprindelse eller handicap; (f) at indsende falske eller vildledende oplysninger; (g) at uploade eller overføre vira eller enhver anden form for ondsindet kode, der vil eller kan blive brugt på nogen måde, der vil påvirke funktionaliteten eller driften af webstedet og tjenesterne, tredjepartsprodukter og -tjenester eller internettet; (h) at spam, phish, pharm, påskud, spider, crawl eller scrape; (i) til ethvert obskønt eller umoralsk formål; eller (j) for at forstyrre eller omgå sikkerhedsfunktionerne på webstedet og tjenesterne, tredjepartsprodukter og -tjenester eller internettet. Vi forbeholder os retten til at afslutte din brug af webstedet og tjenesterne for at overtræde nogen af de forbudte anvendelser.

12. Immaterielle rettigheder

"Immaterielle rettigheder" betyder alle nuværende og fremtidige rettigheder, der er tildelt ved lov, almindelig lov eller egenkapital i eller i forbindelse med enhver ophavsret og beslægtede rettigheder, varemærker, design, patenter, opfindelser, goodwill og retten til at sagsøge for bortfald, rettigheder til opfindelser, brugsrettigheder og alle andre intellektuelle ejendomsrettigheder, i hvert enkelt tilfælde, uanset om de er registrerede eller uregistrerede og inklusive alle ansøgninger og rettigheder til at ansøge om og blive givet, rettigheder til at kræve prioritet fra sådanne rettigheder og alle lignende eller tilsvarende rettigheder eller former for beskyttelse og ethvert andet resultat af intellektuel aktivitet, som eksisterer eller vil eksistere nu eller i fremtiden i nogen del af verden. Denne aftale overfører ikke nogen intellektuel ejendom ejet af denne hjemmeside eller tredjeparter til dig, og alle rettigheder, titler og interesser i og til sådan ejendom forbliver (som mellem parterne) udelukkende på denne hjemmeside. Alle varemærker, servicemærker, grafik og logoer, der bruges i forbindelse med hjemmesiden og tjenesterne, er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende denne hjemmeside eller dens licensgivere. Andre varemærker, servicemærker, grafik og logoer, der bruges i forbindelse med hjemmesiden og tjenesterne, kan være varemærker tilhørende andre tredjeparter. Din brug af hjemmesiden og tjenester giver dig ingen ret eller licens til at reproducere eller på anden måde bruge nogen af denne hjemmeside eller tredjeparts varemærker.

13. Fraskrivelse af garanti

Du accepterer, at en sådan tjeneste leveres på "som den er" og "som tilgængelig", og at din brug af hjemmesiden og tjenester udelukkende er på egen risiko. Vi fraskriver os udtrykkeligt alle garantier af enhver art, hvad enten det er udtrykkeligt eller underforstået, inklusive men ikke begrænset til de stiltiende garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse. Vi giver ingen garanti for, at Tjenesterne vil opfylde dine krav, eller at Tjenesten vil være uafbrudt, rettidig, sikker eller fejlfri; Vi giver heller ikke nogen garanti for de resultater, der kan opnås ved brugen af Tjenesten, eller for nøjagtigheden eller pålideligheden af oplysninger, der er opnået gennem Tjenesten, eller at fejl i Tjenesten vil blive rettet. Du forstår og accepterer, at alt materiale og/eller data, der downloades eller på anden måde opnås gennem brugen af Tjenesten, sker efter eget skøn og risiko, og at du alene er ansvarlig for enhver skade eller tab af data, der er et resultat af download af sådant materiale. og/eller data. Vi giver ingen garanti vedrørende varer eller tjenester købt eller opnået gennem tjenesten eller transaktioner indgået gennem tjenesten, medmindre andet er angivet. Ingen rådgivning eller information, hverken mundtlig eller skriftlig, indhentet af dig fra os eller gennem Tjenesten skal skabe nogen garanti, der ikke udtrykkeligt er angivet heri.

14. Ansvarsbegrænsning

I videst muligt omfang tilladt i henhold til gældende lovgivning vil denne hjemmeside, dens tilknyttede selskaber, direktører, embedsmænd, medarbejdere, agenter, leverandører eller licensgivere under ingen omstændigheder være ansvarlige over for nogen person for indirekte, tilfældige, særlige, strafbare, dæknings- eller følgeskader ( inklusive, uden begrænsning, skadeserstatning for tabt fortjeneste, omsætning, salg, goodwill, brug af indhold, indvirkning på forretningen, forretningsafbrydelse, tab af forventede besparelser, tab af forretningsmulighed), uanset hvad der er forårsaget, under enhver teori om ansvar, herunder uden begrænsning , kontrakt, erstatningsansvar, garanti, brud på lovbestemt pligt, uagtsomhed eller andet, selvom den ansvarlige part er blevet informeret om muligheden for sådanne skader eller kunne have forudset sådanne skader. I det maksimale omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, vil det samlede ansvar for denne hjemmeside og dets tilknyttede selskaber, officerer, medarbejdere, agenter, leverandører og licensgivere i forbindelse med tjenesterne være begrænset til et beløb, der er større end én dollar eller ethvert beløb, der faktisk betales kontant af dig til denne hjemmeside i den foregående en måneds periode forud for den første begivenhed eller hændelse, der giver anledning til et sådant ansvar. Begrænsningerne og udelukkelserne gælder også, hvis dette retsmiddel ikke fuldt ud kompenserer dig for eventuelle tab eller mislykkes med dets væsentlige formål.

15. Skadesløsholdelse

Du indvilliger i at holde denne hjemmeside og dens tilknyttede selskaber, direktører, embedsmænd, ansatte, agenter, leverandører og licensgivere skadesløse fra og imod ethvert ansvar, tab, skader eller omkostninger, herunder rimelige advokatsalærer, påløbet i forbindelse med eller opstået som følge af evt. tredjeparts påstande, påstande, handlinger, tvister eller krav fremsat mod nogen af dem som følge af eller relateret til dit indhold, din brug af webstedet og tjenesterne eller enhver forsætlig forseelse fra din side.

16. Adskillelse

Alle rettigheder og begrænsninger indeholdt i denne aftale kan udøves og er kun gældende og bindende i det omfang, de ikke overtræder nogen gældende love og er beregnet til at blive begrænset i det omfang, det er nødvendigt, så de ikke vil gøre denne aftale ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves. Hvis en bestemmelse eller del af en bestemmelse i denne aftale anses for at være ulovlig, ugyldig eller ikke håndhæves af en domstol med kompetent jurisdiktion, er det parternes hensigt, at de resterende bestemmelser eller dele deraf skal udgøre deres aftale med hensyn til emnet heraf, og alle sådanne resterende bestemmelser eller dele heraf forbliver i fuld kraft og virkning.

17. Tvistbilæggelse

Dannelsen, fortolkningen og udførelsen af denne aftale og eventuelle tvister, der opstår deraf, er underlagt Guernseys materielle og processuelle love uden hensyntagen til dens regler om konflikter eller lovvalg og, i det omfang det er relevant, Guernseys love. . Den eksklusive jurisdiktion og værneting for handlinger relateret til emnet heraf er domstolene i Belize, og du underkaster dig hermed den personlige jurisdiktion af sådanne domstole. Du giver hermed afkald på enhver ret til en nævningeting i enhver sag, der opstår som følge af eller relateret til denne aftale. De Forenede Nationers konvention om kontrakter om internationale køb af varer gælder ikke for denne aftale.

18. Ændringer og tillæg

Vi forbeholder os retten til at ændre denne aftale eller dens vilkår vedrørende webstedet og tjenesterne til enhver tid, med virkning fra offentliggørelsen af en opdateret version af denne aftale på webstedet. Når vi gør det, vil vi revidere den opdaterede dato nederst på denne side. Fortsat brug af hjemmesiden og tjenesterne efter sådanne ændringer udgør dit samtykke til sådanne ændringer.

19. Accept af disse vilkår

Du anerkender, at du har læst denne aftale og accepterer alle dens vilkår og betingelser. Ved at tilgå og bruge webstedet og tjenesterne accepterer du at være bundet af denne aftale. Hvis du ikke accepterer at overholde vilkårene i denne aftale, er du ikke autoriseret til at få adgang til eller bruge webstedet og tjenesterne.

20. Lovoverholdelse og lov

21. Billed- og ID-tjek

Annoncer på vores platform skal være ægte billeder af DIG, og DU skal være en person på 18 år eller ældre. Vi foretager regelmæssige stikprøver af medlemmers aldersbekræftelse og -identifikation, og enhver annonce, som vi har mistanke om, forfalsker deres identitet eller under alder, vil blive bedt om øjeblikkeligt bevis. Dette kan gøres ved hjælp af den relevante ID- eller passide. I denne periode kan din annonce blive suspenderet.

Alle annoncer placeret på vores websted kontrolleres ved indsendelse og overvåges med jævne mellemrum. Hvis de ikke overholder vores vilkår og betingelser, vil de blive fjernet uden varsel.

22. Indberet Annonce

Hvis du ønsker at rapportere indhold, der krænker dine billedrettigheder eller oplysninger, kan du sende en e-mail ved at bruge vores Kontakt os-side. Vi vil derefter fortsætte med at verificere de pågældende oplysninger og undersøge enhver konto/profil/annonce for en indberettet sag til os. Vi sletter enhver formodet konto/profil/annonce for den person, der overtræder T&C'erne.

Vi forbeholder os retten til at fjerne eller ændre indhold eller billeder, og suspendere eller fjerne enhver bruger, der overtræder vores T&C. Derfor refunderer vi ikke nogen betalinger, efter at den formodede konto/profil/annonce er fjernet fra vores annonceringsplatform.

Denne hjemmeside tillader kun voksne individer at annoncere deres tid og kammeratskab til andre voksne individer. Vi tilbyder ikke bookingservice og arrangerer heller ikke møder. Enhver angivet pris vedrører kun tid og intet andet. Enhver service, der tilbydes eller hvad der ellers måtte forekomme, er valget af samtykkende voksne og et privat anliggende mellem dem. Det er dit ansvar at overholde lokale love.

Kontakt os

Hvis du gerne vil kontakte os for at forstå mere om denne aftale eller ønsker at kontakte os vedrørende ethvert spørgsmål, der vedrører den, kan du gøre det via hjemmesidens kontaktformular.

Dette dokument blev sidst opdateret den 27. januar 2023